Kredyt Hipoteczny Ranking

CO TO JEST KREDYT HIPOTECZNY?

Każdy kredyt jest zobowiązaniem wobec innej instytucji, na określony okres czasu. W przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z długoterminowym (rozciągniętym w czasie na dziesiątki lat) kredytem bankowym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości i wpisana do księgi wieczystej. Kredyt ten umożliwia zakup nieruchomości każdemu, kto wykazuje zdolność kredytową, ale nie dysponuje odpowiednią ilością gotówki, aby tego dokonać. Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym, przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu zabezpieczonego hipoteką (lub innym prawem związanym z nieruchomością) na nabycie lub utrzymanie:

– prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy

– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

– prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części

– udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość lub udział w nieruchomości gruntowej.

Kredyty hipoteczne ma w swojej ofercie większość dużych banków, jednak aby otrzymać taki kredyt, należy mieć wystarczająco wysoką zdolność kredytową, bez negatywnych wpisów w BIK-u, a przy tym dysponować wkładem własnym.

 

KREDYT HIPOTECZNY, A MIESZKANIOWY

Często zdarza się, że pojęcia „kredyt hipoteczny” i „kredyt mieszkaniowy” stosowane są zamiennie – tymczasem jest to błąd, gdyż terminy te oznaczają coś innego.

Kredyt mieszkaniowy – mimo, że zazwyczaj brany w podobnym celu jak kredyt hipoteczny, ma jednak inne przeznaczenie. Przy jego pomocy można sfinansować:

– zakup mieszkania

– zakup domu jednorodzinnego

– zakup garażu

– wykup mieszkania komunalnego

Kredyt hipoteczny może zaś służyć do sfinansowania:

– budowy domu (kredyt hipoteczny na budowę domu)

– zakup działki budowlanej

– remontu (kredyt hipoteczny na remont)

– modernizacji lokalu na wynajem

 

KREDYT, A POŻYCZKA HIPOTECZNA – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

W grupie zobowiązań hipotecznych poza kredytem możemy również wyróżnić pożyczkę z takim zabezpieczeniem. W przeciwieństwie do kredytu – nie trzeba przeznaczać jej na cele mieszkaniowe. Pieniądze uzyskane dzięki pożyczce hipotecznej można przeznaczyć na dowolny cel, a nie – jak w przypadku kredytu – wyłącznie na cel mieszkaniowy związany z kupnem domu, mieszkania lub działki. Podobieństwa, które łączą kredyt i pożyczkę hipoteczną, opierają się na tym samym sposobie zabezpieczenia – oba te produkty zabezpieczone są wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko banku związane z pożyczaniem dużej ilości gotówki, gdyż kredyty i pożyczki hipoteczne stanowią najlepiej spłacane kredyty wśród wszystkich dostępnych form finansowania. Wpis hipoteki do księgi wieczystej stanowi zabezpieczenie banku w przypadku braku spłaty środków pieniężnych ze strony kredytobiorcy, umożliwiając bankowi odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Kredyt hipoteczny i pożyczkę hipoteczną łączy również to, wysokość obu tych produktów ograniczona jest wartością nieruchomości stanowiącej ich zabezpieczenie oraz stosunkowo długi czas zobowiązania.

 

OPROCENTOWANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oprocentowanie to nic innego jak cena, którą przyjdzie nam zapłacić za marzenia o własnych czterech ścianach. Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składają się dwie części: stała i zmienna.

Część stała to marża banku, której wysokość narzuca nam bank. Jest niezmienna przez cały okres kredytowania (chyba, że w umowie tego nie zastrzeżono). Wysokości marży w różnych bankach różnią się, co powoduje znaczne różnice w wysokości oprocentowania – czasem aż o kilka punktów procentowych. Warto mieć to na uwadze podczas wyboru banku, a także negocjacji prowadzonych przed podpisaniem umowy kredytowej, gdyż różnica oprocentowania rzędu jednego punktu procentowego może przynieść znaczne oszczędności na odsetkach.

Część zmienna to stawka bazowa – jednakowa dla wszystkich banków stopa procentowa, aktualizowana średnio co 3 miesiące. Stawką bazową jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który określa wysokość oprocentowania na polskim rynku bankowym. Zmiany stawki WIBOR dokonują się według prawa codziennie, ale banki aktualizują i uśredniają oprocentowanie kredytów raz na trzy miesiące.

Mówiąc o oprocentowaniu kredytu, należy mieć również na uwadze pojęcia takie, jak oprocentowanie nominalne i oprocentowanie realne. Oprocentowanie nominalne jest tylko częścią oprocentowania realnego i dotyczy samego kapitału kredytu, czyli kwoty, którą pożyczamy. Oprocentowani realne obejmuje również inne koszty – takie jak prowizje i wszystkie opłaty dodatkowe.

Wysokość oprocentowania bezpośrednio wpływa na wysokość przyszłych rat, jednak nie wystarcza do oceny kosztów kredytu, ponieważ ma na nią wpływ szereg czynników – jak np. wybór sposobu spłacania. Kredytobiorca ma do wyboru raty malejące i raty stałe. W przypadku rat malejących mamy do czynienia ze spłacaniem w miarę upływu czasu coraz mniejszej części odsetkowej kredytu, co w rezultacie powoduje, że kredyt ten jest ostatecznie tańszy.

KOSZT KREDYTU HIPOTECZNEGO

Całkowity koszt kredytu hipotecznego jest uzależniony od wielu czynników. Pierwszym i najważniejszym, są odsetki naliczane od kapitału pozostającego do spłaty. Reszta kosztów kredytu to:

– prowizja bankowa

– ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd)

– koszty notarialne

– założenie księgi wieczystej w przypadku nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości

– ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu – tylko do momentu ustanowienia hipoteki)

– ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku (coraz powszechniej stosowane przez banki)

– kary umowne za wcześniejszą spłatę kredytu

– całkowity koszt kredytu (CKK) – to suma wszystkich kosztów związanych z kredytem

 

KREDYT HIPOTECZNY – JAKI BANK?

Stojąc przed jedną z najważniejszych życiowych decyzji i ogromnym finansowym zobowiązaniem, warto dobrze porównać oferty różnych banków i skrupulatnie przeanalizowań warunki kredytów, jakie oferują. Zazwyczaj czynnikami, na jakie zwraca uwagę potencjalny kredytobiorca, są:

– wysokość marży kredytu (składająca się na oprocentowanie kredytu)

– wysokość prowizji

– posiadanie konta w określonym banku i przywiązanie do niego.

Niestety dla kredytobiorcy decyzja podejmowana na podstawie jedynie tych czynników najczęściej powoduje, że taki kredyt jest drogi. Oferty promocyjne w postaci kredytu udzielanego bez prowizji mają zazwyczaj drugie dno w postaci obowiązkowych, drogich ubezpieczeń kredytu, wysokich opłat przygotowawczych czy też niekorzystnego sposobu kalkulacji kredytu– co w ostatecznym rozrachunku powoduje, że taki kredyt staje się droższy niż ten z normalnie naliczoną prowizją. Należy również zwrócić uwagę na inne koszty ukryte, jak np. opłata za wycenę nieruchomości czy inne czynności stojące po stronie banku.

Praktyki związane z obniżeniem marży kredytu w zamian za skorzystanie z produktów bankowych również w ostateczności powodują, że za te produkty trzeba będzie bankowi zapłacić, więc de facto kredyt wcale nie staje się bardziej atrakcyjny.

W zależności od potrzeb i możliwości finansowych, może się okazać, że w naszym przypadku kryterium wyboru banku będzie to, że w ogóle zechce nam przyznać kredyt hipoteczny. Często szybkość wydawania decyzji kredytowych staje się argumentem koronnym w procesie wyboru banku.

tagi:
pożyczka hipoteczna ranking, pożyczki hipoteczne, pozyczki hipoteczne, ranking pożyczek hipotecznych, pożyczka hipoteczna oprocentowanie, najtańsza pożyczka hipoteczna, , kredyt hipoteczny, kredyty hipoteczne, porównywarka kredytów hipotecznych, oprocentowanie kredytu hipotecznego, porównanie kredytów hipotecznych, oprocentowanie kredytów hipotecznych, kredyt hipoteczny porównanie, najtanszy kredyt hipoteczny, najtanszy kredyt hipoteczny, najtańszy kredyt hipoteczny kalkulator, kredyt hipotetyczny, rrso kredyt hipoteczny, kalkulator kredyt hipoteczny, kalkulator kredytów hipotecznych, kalkulator zdolności kredytowej hipoteczny, kredyt hipoteczny kalkulator, kredyt hipoteczny mbank, kredyt hipoteczny pko, kredyt hipoteczny ranking, kredyt mieszkaniowy, kredyt pod zastaw domu, kredyt pod zastaw mieszkania, oblicz ratę kredytu hipotecznego, oprocentowanie kredytu hipotecznego, oprocentowanie kredytów hipotecznych, porównanie kredytów hipotecznych, pożyczka hipoteczna ing, pożyczka hipoteczna kalkulator, pożyczka hipoteczna mbank, pożyczka hipoteczna pko, ranking kredytów hipotecznych,